Publicaties

PREZO Woonzorg

In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet-Icuro en Perspekt, een integraal kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Hiermee kan een woonzorgcentrum het presteren van zijn organisatie in kaart brengen. Ook ons woonzorgcentrum ging in 2016 van start met de implementatie van dit PREstatiemodel in de ZOrg.

Campusdirecteur Ilse Prims (wzc Heilige Familie en wzc Kloosterhof) en stafmedewerker Chris Van Beersel spraken hierover met Zorgwijzer (jaargang 9, nr. 66 editie maart 2017).

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg

Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid ontwikkelde samen met de ouderenzorgsector een referentiekader “integrale kwaliteit wonen en zorg” voor de Vlaamse woonzorgcentra.

Dit referentiekader standaardiseert de normen en verwachtingen voor kwaliteit en reikt indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. In 2013 startte onze vzw met de registratie van onder andere medicijn- en valincidenten, het aantal vrijwilligers … om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven evalueren.

De meest recente resultaten kunt u steeds terugvinden in het jaarverslag van onze vzw.

Deze sectie vullen we nog aan!

In ons huiskrantje “Onze buurt”¬†zorgen we iedere maand voor een overzicht van de activiteiten die nog op de planning staan, sfeerbeelden van de afgelopen weken en ook heel wat nieuwtjes.

Bekijk hieronder de vorige edities:

Onze buurt – januari-februari 2021

—–

Onze buurt – november-december 2020

Onze buurt – september-oktober 2020

Onze buurt – juli-augustus 2020

Onze buurt – mei-juni 2020

Onze buurt – maart-april 2020

Onze buurt – januari-februari 2020

Voor extra achtergrondinformatie over een aantal onderwerpen verwijzen wij u graag door naar volgende pagina’s:

Overzicht centra voor kortverblijf

www.kortverblijven.be

Dementie

Expertisecentrum dementie
Alzheimer Liga Vlaanderen
Vergeet dementie onthou mens
Omgaan met dementie
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg De Pont

Zorg en gezondheid

Agentschap zorg en gezondheid
Woonzorglijn (voor vragen en klachten in het algmeen over een zorgvoorziening)

Palliatieve zorg

Palliatief Netwerk Mechelen
Federatie palliatieve zorg Vlaanderen
Coda