Over ons

Hieronder kan je meer info vinden over onze geschiedenis en externe samenwerkingen.
Voor onze missie en visie verwijzen wij je graag door naar de de overkoepelende pagina van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.

Meer info over:

onze geschiedenis  externe samenwerkingen  

Tot het einde van de 19de eeuw bestond Holsbeek slechts uit enkele woningen en bedrijfjes. Toen Victor De Bruyn, zoon van een Leuvens industrieel en nieuwe eigenaar van het domein Chartreuzenberg, zich in Holsbeek vestigde, kwam hier verandering in.

Naast de oprichting van een lagere school was zijn voornaamste verwezenlijking de bouw van een rusthuis voor 12 mannen. Dit op verzoek van en ter nagedachtenis aan zijn vrouw, Margaretha de Ram

Op 28 juli 1930 werd de vzw “Hospice Sainte Marguerite” opgericht, waarvan Victor De Bruyn de eerste voorzitter was. In 1964 werd de naam gewijzigd naar“Rusthuis Sinte-Margareta”.

Van bij het ontstaan in 1910 werden de zusters van het Heilig Hart van Maria (Berlaar) gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging op zich te nemen.

In de jaren ’70-’80 veranderden de vereisten zo sterk dat het oude rusthuis niet meer voldeed aan de nieuwe verplichtingen en een nieuwbouw noodzakelijk was. Op 25 mei 1984 werd een nieuwe vzw opgericht, de vzw Rust- en Verzorgingstehuis Sint Margaretha, die de uitbouw van het nieuwe rusthuis zou behartigen.

In maart 1988 werd gestart met de bouw van een rust- en verzorgingstehuis met 60 wooneenheden, die op 15 januari 1991 in gebruik werden genomen. Enkele jaren later (in 1995 en 1998) werd een eenheid voor 17 dementerende ouderen en een residentie met 16 serviceflats gerealiseerd.

Op 1 januari 2006 trad het rust- en verzorgingstehuis Sint-Margaretha toe tot de overkoepelende vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.

In mei 2009 breidde het zorgaanbod uit en werd het dagverzorgingcentrum “Het Convent” geopend. Op 1 maart 2011 werden 20 bijkomende woongelegenheden in gebruik genomen.

In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar“.