Home » Publicaties » Verslagen buurtzorghuis

Verslagen buurtzorghuis

25/01/2024

Voor deze huiskamergesprekken is geen centraal thema vooropgesteld. We polsen wel graag naar individuele bevindingen, opmerkingen en suggesties rond het verblijf in het buurtzorghuis.