Home » Publicaties » Verslagen assistentiewoningen De Parel

Verslagen assistentiewoningen De Parel

25/01/2024

Voor deze huiskamergesprekken is geen centraal thema vooropgesteld. We polsen wel graag naar individuele bevindingen, opmerkingen en suggesties rond het verblijf in onze groep van assistentiewoningen.